33 Kumpulan perintah dasar VIM

Sebelumnya kita sudah berkenalan dengam text editor VIM . Kali ini saya akan bahas kumpulan…